Activitats de nadal
Nens de 0-3
4-6 anys
6-12 anys
13-17 anys
Familiars
Adults
Tallers de Pastisseria Infantil de 8 a 12 anys
Tallers de Pastisseria per a Adults
Sopars temàtics al Museu